↑ Oversigt

Flexmodul Erstatningshavn

Adresse Baltikavej, Nordhavn

Opgave Etablering af erstatningshavn

Bygherre Vejdirektoratet

Opført 2023

Entreprenør Munch

Arkitekt Schønherr A/S

Ingeniør ATA Rådgivning

Ved anlæggelse af den nye vejforbindelse i tunnel mellem Nordhavnsvejen og Nordhavn, bliver den eksisterende færgehavn berørt. Der er i den forbindelse etableret en erstatningshavn med tilhørende bygninger og skurfaciliteter. Bygningerne skal fungere som havnekontor, klublokaler, baderum og toiletter. De opføres som opvarmede præfabrikerede moduler, udarbejdet af firmaet Flexmodul. Tagene på bygningerne anvendes som tagterrasser. Skurfaciliterne skal fungere som 2 bådhaller med værksteder og personlige skure. De opføres som uopvarmede bygninger i form af containere og containere med overdækninger. ATA har udført statikken for bygningerne, og har virket som bygværksprojekterende.

Flexmodul Erstatningshavn Flexmodul Erstatningshavn